Kurban bayramı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan, KOBİ ve Girişimcilere yönelik 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. Açıklanan paket için Varank, “ Sanayici ve girişimciler için yeni ekonomik planlar çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeden geçmişte verdiğimiz desteklere ek olarak 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.” sözleriyle müjdeledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlattığı, KOBİ,girişimci ve sanayicilerin üzerinde ki vergi yükü, nakit problemlerini ve içinde bulunduğumuz ekonomik sorunlardan daha da güçlenerek çıkmayı amaçlayan pakedi bitirdi. Ayrıca Varank “ Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırıların sanayicilerin ve girişimcilerimizin üzerindeki yükü, devlet eliyle yüklerinin hafifletilmesi gerektiğini ve sorumluluğumuzun farkındayız sanayici ve girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

İşte Bahsedilen İnanılmaz Destek ve Önlem Paketi

Millileştirme Programı:

“Sanayide ara mal ithalatında 2739 ürün grubunda; teknoloji seviyesi ve ithalat içindeki payı, uluslar arası pazar ve rekabet potansiyeli ile ülkedeki üretim becerisi göz önünde bulundururak incelendi. Bu çalışma sonunda, minimum 30 milyar dolarlık ithalat karşılık gelen ürünlerin yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları başlatılıyor.”

Yerli ürünlere fiyat avantajı:
“Yüksek ve orta teknoloji ürün gruplarında kamu ihalelerinde yerli ürünlerde %15 zorunlu fiyat avantajı sağlanacak ve bu sistem için bir takip mekanizması oluşturulacak.”

Sanayi İşbirliği Projeleri:

“Kamu ihaleleri için yenilik, millileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, sanayi işbirliği projelerinin etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturacak.”

Haksız rekabetin önüne geçilmesi:

İthal sanayi ürünlerinde can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından gerçekleştirecek, yerli üreticinin haksız rekabete maruz kalması önlenecek.”

OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi:

“Yatırımcılar için bedelsiz organize sanayi bölgelerinde ücretsiz arsa tahsis uygulama kapsamı genişletilecek.”

Teşvik belgesi olan yatırımcılara arazi tahsisi:

“Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayarak hızlandırılıyor.”

Yerelde ve yerinde destek:

“Yerel kalkınma planları ve kalkınma ajansları ile ortak yürütülecek programların, tüm yurtta dengeli bir şekilde sağlanabilmesi için yaklaşık 1500 projeye 500 milyon TL destek sağlanacak.”

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine destek:

“2118 aralık ayı sonuna kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine toplamda 100 milyon TL destek verilecek. Yani tamamlanma aşamasından olan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparklara öncelik verilecek, bu alanların kullanılabilir ve çalışabilir duruma gelmeleri hızlandırılacak.”

Mevcut sektörlerin rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği artırılacak:
“AB fonlarının desteği ile Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı çerçevesinde, yaratıcı sektörler ve girişimciler için 60 milyon Avro’luk fon, yatırımcılara tahsis edilecek.”Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlemesi:

“TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında ki 500 bin TL lik destek artan kur farkı nedeni ile 600 bin TL’ye çıkarılacak. TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında ki firmalar için destek üst sınırı 200 bin TL’ye çıkarılacak. Kur farkı zararlarından etkilenmemeleri için destek oluncak.”

Ar-Ge’nin ticari ürüne dönüşmesi:
“Ar-Ge ürünlerinin üretimini ve ihracatını desteklemek için 50 milyon TL üretim yatırım desteği sağlanacak.”

Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği:
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde ki istihdamı artırmak ve bu bölgelerdeki firmaları maddi ve bilimsel olarak destek amacıyla temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek verilecek. Bu çerçevede 15 milyon TL’lik desktek 2018 Aralık ayına kadar firmalara aktarılacak.”

KOSGEB’in alacaklarının ertelenmesi ve KOBİ’lere ihracat desteği:
“KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği krediler kapsamında 2018 yılı içinde tahsil edilecek alacaklarını 2018 yılına erteleyebilmesi sağlanacak. Ve KOBİ’lerin ihracat potansiyellerini artırabilmek adına işletme başına 300 bin TL’ye kadar destek verilecek.”

Yatırım teşvik belgesi başvuru ücretlerinin kaldırılması:
“Yatırımcılar ve iş geliştiriciler için üzerlerinde ki bürokratik yükü indirgemek amacıyla teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.”

TSE,Türk Patent ve Marka Kurumu’nun hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması ve alacaklarının yeniden yapılandırılması:
Her iki kurumun hizmet kalemlerinin bir çoğunda %25 net indirim uygulanacak.
İhracatçının rekabet gücünü artırmak amacıyla, ihracat uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmet ücretlerinde de yüzde 25 indirim uygulanacak. Türk Standartları Enstitüsü’nün ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış alacakları yeniden yapılandırılacak.