İhracat Özellikleri Nelerdir ?

İhracat özellikleri; bazı nedenlerden ötürü ihracat yapmak, bir ülkenin ve bu ülkedeki firmaların büyümesi, gelişmesi ve rekabet gücünü artırması bakımından ihracat, büyük bir önem taşımaktadır.

 • Yapılan satışı arttırmak ve kârı yükseltmek,
 • Küresel pazardan payını almak,
 • Yapılan satış ve ciro ile iç pazara olan bağımlılığı azaltmak,
 • Pazar dalgalanmalarını dengede tutarak ayakta kalmak,
 • Fazla üretimle iç pazardaki ihtiyacın fazlasını satmak,
 • Rekabet ve kalite gücünü artırmak,
 • Yeni yeni istihdamlar yaratmak,
 • Dış ticaret açığı olan cari açığın kapanmasına yardımcı olmak,

İhracatın taşıdığı önem sonrasında bir de İhracat Özelliklerine bakalım:

 • Kredili İhracat

Kredili ihracat istekleri ile ilgili yapılan müracaatlar; malın cinsi, yapılacak olan ödeme planı ve ödeme vadesini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılmaktadır.

Kredili ihracat süresi; tüketim mallarında iki yılla, yatırım mallarında ise beş yılla sınırlandırılmıştır. Fakat bazı durumlarda bu süreleri aşan kredili ihracat talepleri, Müsteşarlık tarafından görüşülerek sonuçlandırılır.

 • Konsinye İhracat

İhracat Özelliklerinden bir başkası; konsinye ihracat talepleri, ilgili ihracatçı birliklerine yapılmaktadır. Konsinye ihracata izin verildiği takdirde, ihracatçı birlikleri tarafından gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat şerhi düşülerek onaylanır.

Konsinye olarak gönderilen ürünlerin fiili olarak ihracat yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekmektedir.

Bu süre, mevcut sürenin bitiminden önce başvurmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren kurum tarafından en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

 • İthal Edilmiş Malların İhracı

İthalat Rejimi çerçevesinde vergileri ödenerek ithal edilmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı, özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır.

Diğer, İhracat Özellikleri Olan İhracat Şekilleri

Yukarıda belirtilen kredili ihracat, konsinye ihracat ve ithal edilmiş malların ihracatı dışında, İhracat Özelliklerinden bir başkası olarak; transit ticaret, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurtdışında yapılan müteahhitlik hizmetleri çerçevesinde yapılacak olan ihracat;

takas çerçevesinde yapılacak olan ihracat, bağlı işlemler kanalıyla yapılacak ihracat ve dolaylı yoldan ofset çerçevesinde yapılacak ihracat,  özelliği olan ihracat türleri olarak gümrük ithalat-ihracat mevzuatımızda yer almakta olup ithalat-ihracat alanındaki uygulamalar, bu mevzuata göre yapılmaktadır.

bknz: İhracat

başlıklar