İthalat ve İhracat Rakamları 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Ticaret Bakanlığı ortak çalışması ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; İthalat  İhracat Rakamları 2018 rakamları açıklandı. İhracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre % 22,4’lük bir artış sağlanarak 14,46 milyar dolar, ithalat % 18,3’lük azalma göstererek 16,3. milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar neticesinde dış ticaret açığı %77,1 oranında azaldı. Eylül ayında dış ticaret açığı biz önceki yılın ayını ayına göre % 77,1 oranında azalarak 1.87 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayından 2018 Eylül ayına %59,1’den, % 88,5’e yükselme gerçekleşti.

Mevsim olarak yaz ayları ile sonbahar ayları ve takvim etkilerini yok saydığımız seriye göre; 2018 Eylül ayında bir önceki 2018 ağustos ayına göre ihracatta %1,3’lük bir artış sağlanırken, ithalatta %3,9’luk bir azalma yaşandı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise;

İthalat  İhracat Rakamları 2018 yılı Eylül ayında;

ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3’lük bir artış görülürken, ithalatta ise yine 2018 Eylül ile 2017 Eylül ayını kıyasladığımızda %22,8’lik bir azalma meydana geldi.

Yine aynı dönemler arası baz alındığında; Avrupa Birliği’ne ihracatta %24,4’lük bir artış kaydettik.

Avrupa  Birliği’ne  yapılan  ihracat, 2018 ile  2017  yıllarının Eylül ayları temel alındığında %24,4  oranında artış göstererek 7,32 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayında %49,9 iken, %0,7 puanlık bir artış göstererek 2018 Eylül ayında %50,6 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke 1,421 milyar dolar Almanya, birinci sırada yer aldı. Almanya’yı İthalat İhracat Rakamları 2018 açıklamalarında ikinci sırada 1,56 milyar dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü sırada 816 milyon dolar ile İtalya, dördüncü sırada ise 719 milyon dolar ile Irak yer aldı.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Rusya’dan  yapılan  ithalat,  2018  yılı  Eylül  ayında 1,72 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi ikinci sırada 1,51 milyar dolar ile Çin, üçüncü sırada 1,41 milyar dolar ile Almanya ve dördüncü sırada ise 1,11 milyon dolar ile ABD  izledi.

bknz: E-İhracat