İhracat Nasıl Arttırılır

İhracat nasıl arttırılır ? Dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmeler, ekonomiyi etkilemiş olup, ekonomi de sosyal hayatı etkilediğinden, bu gelişmelerin sonuçları yaklaşık olarak son 40 yılda toplam hemen hemen 60 kat artış sağlamıştır. Fakat ülke olarak ithalat ile ihracat arasındaki dengeyi yakalayıp cari açığı kapatabilmemiz için İhracat Nasıl Arttırılır, sorusuna daha fazla eğilmemiz gerekmektedir. Yaşanan bu değişimlerden, tarım sektörü de üzerine düşen payı almıştır.

Son Yıllar İçin İhracat Verileri

Son 40 yılda tarımsal ürünlerin dış ticareti dünyasal anlamda, 40 yıl öncesine göre 25 katlık bir artış göstermiştir. Ülkemiz ihracatında 2002 yılında 3,6 milyon dolar olan tarım ve gıda ürünleri, 2015 yılında 16 milyar dolar seviyesine çıkmıştır.

Geçmiş dönemde tarım – gıda dış ticaretinde önemli gelişmelerin yaşanıp ülkelerin birbirlerine bağımlı hale geldiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmış olan bir sonuçtur. Bu sonuçtan hareketle;

İhracat Nasıl Arttırılır ?     sorusuna yanıt ve çare aramalar, gelecek dönemlerde daha fazla olup, bu eğilimlerin daha da artıp yüksek seviyelere çıkması pek muhtemeldir.

Ülkelerin gıda ve tarım alanlarında birbirlerine ileriki yıllarda daha da bağımlı hale gelecek olmasının sebeplerinden önemli bir tanesi de köylerden şehirlere yapılan göçler, barınma problemlerini ortaya çıkarttığından dolayı; bu sorunun çözümü için ekilebilir alanların yapılaşmaya açılmasıyla ciddi oranda azalma oluşmuştur.

Bunun yanında bu olumsuz tabloyu olumlu hale getirmek için yapılan çalışmalarla insanların tarım ürünlerine bakış açısı da değişmeye başlamıştır.

Gıda ürünlerini tüketme konusunda bilinçlenmeye başlayan insanlar, yaşam kalitesini artırıcı ve besleyici, organik tarım gibi tarım uygulamalarını takip etmeye ve bu yolla üretilen ürünlere yönelmeye başlamışlardır. Buna bağlı olarak tarımsal katma değerde dünyanın 7.sırasında bulunan ülkemiz insanı, mevcut teknoloji ve imkânlarla birlikte küresel değişimleri ve eğilimleri yakından takip etmeye başlamıştır.

Bu nedenle ihracatımızda daha büyük bir ivme yakalayabilmek için;

 • teknolojik makine,
 • teçhizat vb. ürünleri
 • tarım-gıda sektöründe daha etkin bir biçimde kullanmalıyız.

Tarım ticaretini en geniş tanımıyla işlenmemiş ve işlenmiş tarıma dayalı ürünler ile tarımsal üretim girdilerini kapsayacak şekilde ayrıştırdığımızda, yaklaşık olarak 47 milyar doları bulan ihracat içinde en büyük payı tekstil ürünleri oluşturmaktadır:

 • %21’le örme giyim eşyası ve aksesuarı,
 • %13’le örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı,
 • %4’le örme eşya ve
 • %4’le pamuk ipliği ile tekstil ürünleri en büyük ihraç payına sahiptir

Tekstil ürünleri dışında;

 • %8’le yenilen ve sert kabuklu meyveler,
 • %4 ile sebze ve meyve müstahzarları,
 • %4 ile hububat, un, nişasta ve süt ürünleri,
 • %3 ile hayvansal ve bitkisel yağlar, yine ihracat ettiğimiz ürünler arasında yer alır.

Tarımsal faaliyetlere hayatımızda daha çok yer vererek tarım ülkesi olan ve bir yıl içerisinde aynı yerden üç farklı ürün elde edebiliyorsak, İhracat Nasıl Arttırılır, diye sorgulamalı ve buna daha çok önem vermeye başlamalıyız. Tamamen tüketim toplumu olmaktan kurtulup üretime daha fazla eğilmemiz lazımdır.

bknz: E-İhracat