İhracat Müşteri Bulma

İhracat işlemi, İhracat Müşteri Bulma firma ile ithalatçı firma arasında gerçekleşir. Mal satışını sağlayan ihracat firmasıdır. Firma malı, farklı ülkede bulunan, ithalat (dışalım) yapan firma ile anlaşır, gerekli sözleşmeler yapılıp anlaşmaya göre fatura düzenlenerek resmi alım satım işleri tamamlanır. Bu noktadan sonra ihracat firması malı temin edip ulaştırma üzere gemi, tır vb ulaşım araçlarına yükler ve malı gönderir. Mal gümrükten geçirilerek ithalat firmasına ulaştırılır.

İhracatta Pazar Araştırması

İhracat Müşteri Bulma ticari bir işlemdir. Malın satışı ihracatçıya fayda sağlarken, satılan malın kalitesi de ithalatçı firmaya yarar sağlar. Ticarette alıcının isteği kaliteli ve düşük fiyatlı mal olurken, satıcının isteği ise malının satışının kendisine sağladığı kârdır. Bu noktada da ortak noktada buluşmak gerektiğinden mal ithalatçı firmanın istediği, ihracatçı firmaya da kâr sağlayacak oranda olmalıdır. Buna ek olarak da her iki tarafta da farklı firmaların varlığı rekabeti de getirecektir. Bu noktada devreye Pazar araştırmaları girecektir. Birinci ve ikinci elden yapılan Pazar araştırmalarıyla kârlı ticaret gerçekleştirilebilir.

İhracatta Strateji

İhracat Müşteri Bulma sağlıklı, kârlı bir şekilde gerçekleştirilmesi iyi bir araştırma ve planlama ile sağlanabilmektedir. Bunun için firmaların dikkatli ve gözlemci olması gerekmektedir.

  • Ürünün uluslar arası ağdaki ihtiyacını tespit etmek
  • Firmanın ihracata olan hazır bulunuşluğu
  • İhraç işlemi için doğru bir planlama yapılması
  • Risk yönetimi gibi hususları esas alarak ihracata adım atmak firma için daha sağlıklı durumlar oluşturacaktır.

İhracatta Oluşabilecek Riskler

İhracat kâr amacıyla yapılan bir ticaret olduğundan firmalara faydalar sağlayacaktır. Ancak ticaretin her alanında olduğu gibi ihracatta da bazı riskler oluşabilir. Bu riskler politik, finansal ya da yasal riskler olabilir. Firmalar bu türde riskleri önleyebilmek, aksilikler yaşamamak adına önlemler alabilir. Nitekim ticaretin gerekliliği de hem kârı hem de zararı yaşabilmeyi bilmektir. Her ticari işlem kâr sağlayacak diye bir kaide taşımaz. Önemli olan firmaların bu risklerle ilgili ön araştırma yapıp gerekli önlemleri aldıktan sonra ihracatın gereklerini yerine getirmeli ve ihracatı gerçekleştirmelidir. Firmaların en sağlıklı sonucu bu olmaktadır.

bknz: E-İhracat

başlıklar