İhracat Haritası

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, 80 ilden 47’si geçen yılın aynı dönemine göre ihracatlarını artırırken, 33’ü düşüş gösterdi. Tunceli bu dönemde herhangi bir zamanda ihraç edemeyen tek ildir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerden elde edilen bilgilere göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul’un en çok ihracat yapan illeriyle birlikte 47,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul’un ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı ve bu artış ile İhracat Haritası da şekillenmiş oldu.

Aynı dönemde en yüksek ihracat oranlarına sahip şehirler 9,1 milyar dolar ile İzmir, 8.3 milyar dolar ile Kocaeli ve 7.2 milyar dolar ile Bursa olmuştur.

Marmara, 116.

8 ay içinde bölgeye göre, Türkiye’nin 65 milyar dolar ile Türkiye’nin en büyük ihracatçısı olan Marmara, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 9,6 arttı. Marmara, Marmara’da 14,6 milyar dolar. ABD, Ocak-Ağustos 2011 döneminde yüzde 39’luk bir artışla, bölgedeki en büyük ihracat artışı oldu. Ege Bölgesi ihracatındaki artış, İzmir ihracatındaki artıştan yüzde 71,5 oranında etkilenmiştir.

Bu iki bölgeyi 7,7 milyar dolar ile Orta Anadolu, 5,1 milyar dolar ile Güneydoğu Anadolu, Akdeniz – 4.8 milyar dolar ve 2.1 milyar dolar ile Karadeniz bölgeleri izledi. Doğu Anadolu, bu yıl 8 ay, 561 milyon dolar. ABD’nin bölgeye yapılan ihracatın en düşük seviyesi, bölgedeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında azaldı.

Net İhracatın Büyümeye Katkısı Artacak

Türkiye ekonomisi bakanı Pekkan, ilk yarısında 2018 yılında yüzde 6,2 oranında arttı. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye geçtiği yılı hatırlatarak, sürdürülebilir bir ekonomide kontrolün istikrarlı hale getirilmesi sürecini ilerleterek, bir şekilde destekleyerek, hedeflerin uyumlu bir büyüme yolunda gerçekleştirileceğini söyledi. Program döneminde ihracat, Pekkan’ın büyümesini desteklemeye devam edecek ve “bu bağlamda net ihracatın büyümeye katkısının olumlu olacağını” belirtti. Bu belirtilenler uzmanlar tarafından İhracat Haritası oluşturmak için netleştirildi.

Teknoloji Ürünlerinin Payı Artacak

Söz konusu Türkiye’nin dış ticaret yapısının mevcut eksiklikleri tespit ederek sorunların çözülmesi için eyleme geçilmesi gerektiğine inanıyorum dedi. Dış ticaret açığının önemli bir bölümünü oluşturan Pekkan, ilaç, kimya, petrokimya, enerji endüstrisi, mühendislik ve ekipman yatırımlarına öncelik verecektir. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracak, KOBİ’leri ihracata yönlendirecek, ihracatçı sayısını artıracak ve şirketleri küresel değer zincirlerine entegre edeceğiz. Bu şekilde incelediğimiz zaman İhracat Haritası da net olarak şekillenmiş diyebiliriz.

bknz: E-İhracat

başlıklar